John of God

Křišťálová postel

Casa de Dom Inacio a Crystal Healing Bed

LÉČBY ENERGETICKÝCH TĚL

     Vítejte na webových stránkách, na kterých se věnuji problematice našich energetických těl. Po mnoha letech, kdy jsem se věnoval pouze očistě fyzického těla, jsem zcela logicky a pochopitelně došel k závěru, že nelze řešit jen fyzické zdraví. I když zdravé stravě, pohybu a detoxikaci organismu neustále přikládám největší důraz, poznatky z mé cesty na poutní místo v Casa dom Inácio de Loyola v Abadiânia v Brazílii mě doslova fascinovali. I když jsem dlouho tušil, proč i naprosto zdravě žijící lidé umírají na těžké a civilizační choroby, poznání z Brazílie a zkušenosti se slovenskou duchovní léčitelkou Lenkou, mi konečně v této otázce udělali zcela jasno. 

    Duševní a fyzické zdraví musí být v rovnováze. Nelze se tedy starat jen o fyzická těla. A naopak, nelze jen neustále meditovat a spirituálně se vzdělávat a zanedbávat fyzické tělo. Pokud se duše nebude v těle cítit dobře, onemocní nám duševní tělo a to se pak odrazí jako nemoc ve fyzickém těle. Zde se nejlépe uplatní staré pravdivé pořekadlo "ve zdravém těle zdravý duch". My potom můžeme léčit fyzické tělo jak chceme, ale dokud neodstraníme příčinu nemoci v duševním těle, nemoc ve fyzickém těle buď vůbec nevyléčíme, nebo se nám bude neustále vracet. Jak ale mohu odstranit problémy v duševním těle, když je fyzické tělo zanesené a znečištěné a duše se v něm necítí dobře. To je prakticky téměř nemožné a nebo jen dočasné. 

     Z výše uvedených důvodů se na těchto webových stránkách věnuji převážně očistě našich energetických těl. K problematice fyzického těla jsem vytvořil zvláštní stránky speciální stránky www.lekarenskypetrolej.cz 

Křišťálová postel

Křišťálová postel je zkonstruovaná za účelem léčení mentálního, emocionálního a duchovních těl. Používá střídavé barevné paprsky světla, které jsou vyzařovány pomocí sedmi velmi čistých, speciálně vybroušených křemenných krystalů. Tato postel byla sestrojena samotným léčitelem Božským Johnem (John of God, Joao de Deus), přesně podle návodu a pokynů vyšších bytostí ze světla-entit. Jsou zde použity speciální brazilské křemenné krystaly, které jsou řezány a broušeny v souladu s učením a metodami Marcela Vogela (1917-1991). Jsou to léčivé a meditační krystaly, které jsou řezány tak, aby maximalizovaly shromažďování, zesílení a přenos vesmírné životní energie.

Každý ze sedmi krystalů je zaměřen na jednu ze sedmi odpovídajících čaker a generuje barevnou a světelnou terapii za účelem vyčistit, zvýšit a vyvážit vibrace čaker.
John of God "Spirit Doctors / The Entities of Light" slíbil, že pomoc se dostane všem, kteří budou ležet pod těmito světelnými krystaly.

V současné době je to jediná provozovaná Crystal bed Joao de Deus Casa de Dom Inácio v Čechách a na Slovensku. Pochází přímo z Abadiânie a je požehnaná přímo v Casa dom Inácio de Loyola.

Postel jsem přivezl na základě vlastních zkušeností získaných při mém pobytu v Abadiánii v Brazílii v Casa dom Inácio de Loyola v září 2019. Pro její provozování jsem musel získat povolení místního duchovního a vyšších bytostí ze světla.

Vogelovy krystaly

Pojmenovány podle vědce Marcela Vogela, který přišel na nejefektivnější způsob broušení krystalů tak, aby jejich síla dosáhla největšího potenciálu. Větší konec krystalu je označován za "ženský konec", který přitahuje energii. Ta je postupně zesilována a soustředěna do opačného bodu krystalu. Jak se energie dostane do menšího "mužského konce", tak je energie již zesílena do svého největšího potenciálu. Energie uložena vně krystalu má podobu připomínající laserový paprsek.

Podle Vogelova výzkumu počet stran přesně určuje frekvenci a vibrace daného krystalu. Čím víc stran, tím vyšší frekvence. Existuje hodně krystalů, které vypadají že jsou broušeny do tohoto stylu, ale nesmíme si je splést s pravými Vogelovými krystaly, které mají přísně vyhrazené parametry.

Krystalové postele Johna of God, obsahují 7 extrémně průzračných a důkladně broušených Vogelových krystalů. Každý krystal je vybrán a broušen tak, aby odpovídal frekvenci, která je požadována. Navíc jsou posvěceny entitami z Casa de Don Inácio v Brazílii. Když na takovéto posteli ležíte, tak jsou krystaly nad vámi seřazeny přesně v těch místech, kde se nachází 7 energetických center vašeho těla neboli vašich 7 čaker. Barevná světla, která odpovídají vibračním frekvencím čaker, vyzařují energii přes mocné krystaly do každé čakry vašeho těla. Pulzují ve specifických rytmech, aby pročistily, vybalancovaly a srovnaly vaši energii.

Energetické léčby

Každá nemoc nám ukazuje náš vnitřní nesoulad. Nemoc nás chce přivést ke změně životního stylu, ke změně poznání a práci na sobě, abychom žili kvalitnější život. Každá nemoc vzniká na energetické úrovni. Jsme bytosti světla. My nejsme tělo, což má ducha, ale duch co má tělo. Naše duše - naše nitro je to hlavní, o co bychom se měli starat. Jsme lidé. Přišli jsme se sem učit žít.                                                                                                Kromě našeho fyzického těla, které všichni vidíme, máme i energetická těla, které většina z nás nevidí a nevnímá. U každého z nás jednoho dne nastane čas, kdy to pochopíme a začneme se skutečně zajímat o naši duchovní podstatu. Máme emocionální tělo, máme mentální tělo a máme duchovní těla. Naše myšlenky, naše emoce, naše výčitky, naše přesvědčení, vzorce, návyky, naše dětství a výchova, všechno to, co nemáme zpracováno, co nedokážeme odpustit, se nám ukládá právě do těchto těl. Přes naše energetická centra - čakry, přijímáme energii. Čakry jsou propojeny na orgány fyzického těla a když nastane energetický problém, odrazí se to v našem těle. Ať jsou to jakékoliv nemoci, vždy mají duchovní příčinu, staré nezapomenuté křivdy, hněvy, závist, neodpuštění, smutek, negativní myšlenky a tak dále ....                                                  Pokud se chceme uzdravit, musíme odstranit nebo změnit naši příčinu, tím pádem poučit se z minulosti a změnit se. Vyčistit se od starých, těžkých a mrtvých energií, vyčistit mysl, podpořit fyzické tělo pohybem a stravou. Pokud nastane tato kombinace, uzdravení nastane dokonce velmi rychle. Energetická léčba je vhodná pro každého. Nezáleží zda máš fyzické nebo psychické nemoci, bloky, strachy nebo se chceš duchovně posunout, vyrůst, pochopit různé věci, pokročit. Pokud se vyčistí bloky na tvé cestě, tvůj život začne mít nový směr.


Léčitel John of God

Největší fenoménem současnost z oblasti alternativní medicíny je brazilský léčitel "Joao de Deus" (Božský John) jehož obrovské množství lidi považuje za nejlepšího léčitele od dob Ježíše Krista. Podle pacientů, kteří ho navštívili, a i podle mé osobní zkušenosti, dokáže vyléčit nemoci, na které dnešní medicína nestačí. 
Sám Joao de Deus ale říká: "Moje ruce vede 34 duchovních bytostí a jejich počet neustále narůstá. Z nebe přicházejí další a další pomocníci. Na začátku však byli jen tři bytosti." 

Odhaduje se, že v Casa de Dom Inacio pracuje více než 70 entit ze světla (osvícených duší ze světla)  a stovky tisíc dobrých duší, včetně svatého Ignáce z Loyoly (zakladatele jezuitského řádu), Dr. Oswalda Cruz (kterému se připisuje  zastavení epidemií brazilského moru a žluté zimnice v Brazílii), osvícené bytosti jménem Emmanuel a dalších zesnulých lékařů, chirurgů, světců, teologů a pozoruhodných osobností. 

Cesty do Brazilské Abadiánie

Několikrát do roka pořádá duchovní léčitelka Lenka skupinové ozdravné pobyty do Casa de Dom Inacio v Abadiânia v Brazílii. Zařídí vše od letenek, ubytování, rozpisu léčeb až po doprovodný program. Výlet do tohoto městečka absolvovala již více jak 15 krát, takže má opravdu velké zkušenosti. Zájemci se mohou hlásit přes email info@foxylife.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. 

Pobyt trvá obvykle 14 dní. Hromadné meditace a léčby probíhají ve středu, čtvrtek a pátek. Ale i mimo tyto dny můžete navštěvovat Casa de Dom Inacio a využívat křišťálové postele, meditovat nebo jen tak sedět na zahradě, a tak absolvovat léčbu. K energetickým léčbám totiž dochází i mimo oficiální léčebné termíny. 

K uzdravování fyzických i energetických těl zde dochází i přes to, že léčitel Božský John zde není v současné době fyzicky přítomen. Stejně jako většina podobných léčitelů je po většinu svého života perzekuován, a tak i nyní je nespravedlivě obviněn z nesmyslných trestných činů, vyšetřován státní Policií a omezen na osobní svobodě. Energie vyšších bytostí ze světla (entit) ale ještě naopak přidaly na své intenzitě. A ozdravné a léčebné procesy jsou ještě mnohem silnější, než kdy před tím.

Nejedná se ale o klasický zájezd přes cestovní kancelář. Každý jede sám za sebe, pomůžeme tedy jen s objednáním společných letenek, dopravou z letiště a na letiště, s organizováním léčeb a s programem v průběhu pobytu v Abadiânii. Není zde tudíž žádné pojištění storno zájezdu, cestovní pojištění ani zdravotní. Každý jede sám za sebe, pouze jako člen organizované cestovní skupiny.

Letí se s jedním nebo dvěma přestupy do hlavního města "Brasilie" a odtud taxíkem do asi 100 km vzdálené Abadianie. 

Hloubková skupinové transformace

Provádí slovenská duchovní léčitelka a celou akci popisuje takto:

"Asi tak 3x za rok dělám na Slovensku a v Čechách hloubkovou očistnou skupinovou transformaci. Je to překrásná akce plná lásky a pomoci. Akce je vhodná pro všechny i ​​pro dětičky. Je to velmi silná léčba s velmi silnými a laskavými energiemi. Za pomoci léčivé energie léčíme duši, naše starosti, léčíme orgány, čistíme mysl a zbavujeme se všeho starého, škodlivého. Na každé takové akcí, kterou vedu, se snažím dostat do každého člověka, pomoci mu otevřít své srdce a nechat vypustit ze sebe všechno to, co je již nepotřebné. Bytosti světla, jejichž počet je vždy velký na každé takové akci, pomáhají lidem ve všem. Zda se to týká léčby nebo vztahů, financí, smyslu života. Starat se o své nitro je velmi důležité. Právě na takové akci se síla násobí a je úžasné, že můžeme využít takový den na změnu našeho života. Akce začíná vždy o 10.00 a končí ve 14.00. Na každou hloubkového očistu je třeba přijít v bledém nebo bílém oblečení. Tričku i kalhotách a nechat se unášet krásnou hudbou, milým léčivým slovem a užívat si ty překrásné energie, které pracují s každým, kdo přijde. Během celé akce každý sedí na židli a přes přestávky si spolu povídáme a vyměňujeme pocity. Po skončení akce každý odchází s pocitem lehkosti na duši, s láskou v srdci a těší se na vše, co přijde.

Kurzy energetického léčení

Nejlepší, co může každý z nás udělat, je naučit se pracovat sám se sebou. Jsme na tomto světě hodnocení za to, jak pracujeme sami na sobě.                                Kurz vyučuje slovenská duchovní léčitelka Lenka, která ho definuje asi takto:

"Mým prvotním posláním je lidi učit, otevírat je, aby si mohli nastartovat samo léčící proces, který je v každém z nás. Aby se každý z nás dokázal spojit se zdrojem a čerpat energii, kterou potřebuje. Tímto kurzem Vás naučím jak se můžete sami uzdravit, všechny vaše nemoci, jak se můžete sami čistit a transformovat, jak můžete využít pomoc bytostí světla, jak se můžete zbavit svých bloků a strachů, zbavit se negativní energie, děr, trhlin, ran a podobně.

Kurz je jednoduchý, snadno pochopitelný a dokáže to úplně každý z nás, bez výjimky. Všichni tento dar máme v sobě a ráda Vám pomohu odkrýt ho. Už nebudete potřebovat k léčení Vašich nemocí jiných lidí, dokonce se můžete stát právě Vy těmi, kteří pomohou i jiným a potřebným.

Kurz je jedno denní. Vyučuji i soukromé kurzy, kterého se účastní  dva nebo čtyři lidé. Nebo kurzy skupinové, kde může být účastníků více. Při dvou lidech je čas kurzu cca 3 hodiny, při skupinových okolo 5 hodin. Po výuce kurzu se můžete ještě ten den pustit do změny svého života".

Očista a léčba fyzického těla

.Je potřeba si uvědomit, že člověk funguje na několika úrovních. Fyzické a energetické. Kromě fyzického těla máme i tělo emocionální, mentální, duchovní těla apod. Zejména tato těla musíme vnímat a posuzovat neoddělitelně. I když bude člověk po fyzické stránce naprosto v pořádku a bude zanesený na energetické úrovni (zloby, křivdy, neodpuštění a různé jiné negativní emoce) nastává nemoc. Na druhou stranu může být naprosto v pořádku na energetické úrovni, ale má nadměrně znečištěné fyzické tělo, nastává také nemoc. Pokud se duše bude ve fyzickém těle dobře, bude zdravé i duševní tělo. "Ve zdravém těle, zdravý duch"Nejhorší je kombinace znečištění fyzického a energetických těl.. Proto je potřeba zejména při chronických a závažných nemocech brát tyto souvislosti v potaz. Někteří lidé proto mohou čistit fyzické tělo jak chtějí a přesto se jim nemoci pořád vrací, protože nemají v pořádku duševní, emocionální, mentální těla a ostatní energetická těla. Jiný se zase neustále očišťují po psychické, mentální a emocionální stránce a nemoc se také vrací. To proto, že nečistí a zanedbávají své fyzické tělo. Zdraví fyzického a energetického těla jde ruku v ruce, musí být tudíž v rovnováze.

Obchod s alternativní medicínou

Vyrábíme několik špičkových produktů alternativní medicíny. Našimi TOP produkty je Ostropestřecová bylinná pasta na regeneraci jater a FOXYMSM na bolesti pohybového aparátu a detoxikaci mezibuněčného prostoru. Kromě Ostropestřecové bylinné pasty jsme do našeho sortimentu zařadili i některé další produkty alternativní medicíny od jiných výrobců, které máme osobně vyzkoušené. Zajímáme se totiž o celostní alternativní medicínu a sbíráme informace o přírodních léčivých preparátech, které pak osobně testujeme. Na našem trhu existují opravdu výjimečné produkty, které pomáhají řešit různé zdravotní problémy. Vyznat se ale v spletí "zázračných preparátů" je opravdu složité. Proto se snažíme tuto práci dělat za vás. Vy pak můžete mít jistotu, že námi prodávané produkty jsou funkční a ve svých kategoriích špičkové.