Cesty do Abadiânie 

Pomohu zajistit a zorganizovat cestu a pobyt do Abadiánie, díky svým kontaktům s místními lidmi a duchovními. Tato cesta Vám může pomoci nejen ve zdraví, ale může Vám otevřít úplně jiný rozměr a smysl života.

Zájemci se mohou hlásit přes email info@foxylife.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. 

Nejedná se ale o klasický zájezd přes cestovní kancelář. Každý jede sám za sebe, Lenka pouze pomůže s objednáním společných letenek, dopravou z letiště a na letiště a s programem v průběhu pobytu v Abadiânii. Takže jsme tam sice všichni společně, ale neneseme žádnou odpovědnost. Není zde tudíž žádné pojištění storno zájezdu, cestovní pojištění ani zdravotní. Každý jede sám za sebe,  pouze jako člen organizované cestovní skupiny.

Letí se s jedním nebo dvěma přestupy do hlavního města "Brasilie" a odtud taxíkem do asi 100 km vzdálené Abadianie. 

Pobyt trvá obvykle 14 dní. Hromadné meditace a léčby probíhají ve středu, čtvrtek a pátek. Ale i mimo tyto dny můžete navštěvovat Casa de Dom Inacio a využívat křišťálové postele, meditovat nebo jen tak sedět na zahradě, a tak absolvovat léčbu. K energetickým léčbám totiž dochází i mimo oficiální léčebné termíny.


K uzdravování fyzických i energetických těl zde dochází i přes to, že léčitel Božský John zde není v současné době fyzicky přítomen. Stejně jako většina podobných léčitelů je po většinu svého života perzekuován, a tak i nyní je nespravedlivě obviněn z nesmyslných trestných činů, vyšetřován státní Policií a omezen na osobní svobodě. Energie vyšších bytostí ze světla (entit) ale ještě naopak přidaly na své intenzitě. A ozdravné a léčebné procesy jsou ještě mnohem silnější, než kdy před tím. 


Cestovní a další náklady 

Letenka                                                                                                                                                                                                     Cena letenky se odvíjí od doby letu a množství přestupů. Letenka se dvěma dlouhými přestupy se dá sehnat již od 15.000,- Kč. Letenka s jedním dvouhodinovým přestupem přímo do hlavního města Brasílie vyjde i přes 30.000,- Kč. Letenka s celkem rozumnými dvěma přestupy stojí kolem 20.000,- Kč. Pro skupinové lety se vybírá právě tato. Pokud někdo potřebuje co nejkratší a nejméně namáhavější let, může letět individuálně. Letenku zarezervuje průvodce a každý si zaplatí letenku sám.

Ubytování                                                                                                                                                                                                                                                   Ubytování s plnou penzí vychází kolem 14.000,- Kč na 14 dní.  Platí se na místě.                                                                          

Odměna průvodci, příspěvek na dary                                                                                                                                                      

500 euro se platí odměna průvodci, za cestu z letiště a na letiště a příspěvek na různé sponzorské dary.  Platí se v eurech, na letišti, před odletem.          

Meditace a léčby v Casa de Dom Inacio jsou zdarma. Středisko se financuje ze sponzorských darů. Pouze za terapie na křišťálové posteli se platí kolem 200,- Kč za jednu 20 min. terapii. Zakoupit lze i 40 min terapii, za dvojnásobnou cenu.

Za potraviny, nápoje, občerstvení, ovoce a zeleninu v místních marketech, obchůdcích a restauracích zaplatíte srovnatelně, spíše méně, než v Čechách.

Celkové náklady na cestu při rozumném utrácení jsou do 50.000,- Kč (kolem 2.000€)

Abadiania web portál - zde najdete některé informace o městečku


                     FOTOGALERIE

                                                               

                                          LÉČIVÉ ENERGIE

Jistě si většina z Vás položí otázku. Ale kdo nebo co léčí naše energetická těla v  Casa de Dom Inacio v Abadiânia? Proč stačí třeba jen sedět v zahradě a současně s tím probíhá léčba? Zde je několik fotografií pořízených různými lidmi v různou dobu, přímo v areálu nebo kousek mimo něj. Popusťte trochu uzdu své fantazie a zkuste se zamyslet nad tím, co se děje po naší smrti. Proč téměř všechny dávné civilizace po celém světě dávali zemřelým dary a různé praktické předměty na cestu na "druhou stranu břehu". Co to je druhá strana břehu? Kam se vlastně po naší smrti ztratí to naše vědění, zkušenosti, zážitky apod? Máme vlastně nějakou duši? Co to je duše? Je to nějaká energie? A může se energie ztratit? A pokud ne, tak kde ta energie je? Není náhodou právě na té druhé straně břehu? Není druhá strana břehu pouze nějaká jiná dimenze, jiný svět, který neumíme změřit? Proč by nás duše z druhé strany břehu neměli mít rády? Vždyť to jsou naši bratři, sestry, příbuzní apod. A co když nás mají opravdu více než rády a chtějí nám pomáhat a léčit nás. Léčit naše energetická těla, která jsou nemocná ze strachu, nenávisti, stresu, závisti, neodpuštění, nezpracovaných emocí apod. Protože vědí, že pokud se uzdraví duchovní, duševní, mentální a emocionální těla, uzdraví se téměř vždy automaticky fyzické tělo. Proč by to tak nemohlo být? Vždyť ty fotky k tomu přímo vybízejí. V Brazílii někteří místní duchovní s těmito dušemi dokonce hovoří a vidí je. 

Poslechněte si vysvětlení, co to jsou tyto níže "jakoby koule" na obrázcích pořízených v Casa dom Inacio v Abadianii :

                                                                  O bytostech Yahyel si poslechněte ve videu  ZDE

                 Kniha, kde je zaznamenána telepatická komunikace se zástupcem Yahyelů jménem YSHUWA : 

                                                                                          KE   STAŽENÍ v ČJ 

                                                                             

                                                                                 Přečtěte si něco o ZDE "Orbech"

Důvod, proč na některých místech vidíme koule a na jiných ne. Nebo dokonce o tom, že někteří lidé mají na fotografiích koule vždy a jiní nikdy. Otázky se týkaly hlavně působivé přítomnosti koulí ve městě Abadiânia - Goiás, v místě, které já a mnoho mých přátel (kromě tisíců a tisíců lidí z celého světa) navštěvujeme a kde žijeme díky dobročinné práci, kterou vykonává Casa de Dom Inácio de Loiola, dům, který přijímá všechna náboženství, křesťanská instituce duchovního charakteru, která podporuje duchovní léčbu. Pokusím se zde tyto otázky velmi zjednodušeně objasnit.

V Abadiánii, lépe řečeno na dvou čtverečních kilometrech, které tvoří území tohoto města pod větším vlivem mocného mimofyzického aparátu tamní Duchovní nemocnice - nacházející se ve skutečnosti vibračně o oktávu výše než naše dimenze, ale ve "stejných" hmotných souřadnicích - je běžné mít fotografie nejen koulí, ale i jiných energetických jevů, právě kvůli mocnému egregoru (síla vzniklá součtem fyzických, emocionálních a mentálních energií dvou nebo více lidí, když se setkají za nějakým účelem), který tam existuje. Kromě působení této egregory je zde také intenzivní přírodní elektromagnetické pole, které je výsledkem geologie tohoto specifického bodu Centrální plošiny, což významně ovlivnilo výběr (duchovním plánem) tohoto místa k vybudování duchovní nemocnice. V této blízkosti se však nachází - také jako výsledek duchovní léčebné činnosti - něco velmi cenného a zajímavého pro mimofyzická vědomí: ECTOPLASMA!

Ektoplazma je materiál, živočišná energie, ne hustá, ale tekutá, velmi plastická, která má ve svém éterickém složení ve velmi zvláštním spojení kromě bílkovin, molekul vody, aminokyselin, lipidů, glycidů a některých minerálů i další prvky, které pozemská věda dosud nezná, jsou mimofyzického původu a jsou velmi cenné. Řekněme, že je to, použijeme-li velmi hrubé přirovnání, surovina, potrava nebo dokonce vitální tonikum pro bytosti, které v prvním případě nejsou ve hmotě, ale které mají nějakým způsobem zájem na ní nebo na těch, kdo jsou v ní, působit, nebo v druhém případě pro ty bytosti, které již nejsou ve hmotě, ale jsou stále velmi spojeny a závislé na vjemech, které se k ní vztahují.

Energetickou tekutinu, kterou nazýváme ECTOPLASMA, vylučují nevědomě všechny bytosti, ale hojně ji darují média, zejména když se shromáždí ve skupině se společným a specifickým cílem pomáhat při pracích, kde je ektoplazma prvotní pro dematerializaci škodlivých látek a/nebo tkání a při materializaci léčebných látek a/nebo zdravých tkání. K tomu nepochybně dochází ve velkém měřítku během duchovní práce v Abadianii, protože všichni přítomní jsou naladěni na stejnou vibraci a mají společný vysoký cíl - léčení.

Proto je během dnů duchovní práce v Casa de Dom Inácio de Loiola nebo na jiných místech duchovního působení "energetický arzenál" velmi rozsáhlý a slouží jako surovina pro práci entit, které procházejí procesy zpracování zaměřenými na různé druhy jejich použití. Je zřejmé, že při práci vzniká část spotřebované energie, která se po určitou dobu likviduje a zůstává v okolním ovzduší. Existují různé formy zářivé energie vibrující na různých frekvencích a tyto energie jsou předmětem zájmu různých hierarchií bytostí, které buď vědomě usilují o jejich využití k určitým účelům (ne vždy pozitivním), nebo nevědomě, kdy chtějí dosáhnout pouze jejich účinků na smyslové úrovni.

Tento přebytečný energetický materiál je v průběhu práce přeměňován a přesměrováván, ale vždy z něj něco unikne. Mnohé z vyfotografovaných koulí jsou tak duchovními vědomími, která mají na starosti řádné předávání těchto energií, jiné si je jdou přivlastnit, další si spíše smyslově vychutnávají jejich účinky a další jsou tam jen jako pozorovatelé. Taková rozdílnost zájmů ve vztahu k ektoplasmě je způsobena úměrnou vibrační odlišností (výškou) bytostí. To částečně vysvětluje, proč jsme v Abadianii schopni v některých dnech získat fotografie s mnoha koulemi a v jiných ne. Například: ve středu a ve čtvrtek máme vynikající fotografie s mnoha koulemi, ale v pátek, kdy je práce uzavřena, nemáme dobré fotografie. Důvodem je to, že zdroj zájmu většiny mimodimenzionálních bytostí, tedy ektoplazma v prostředí, již jednoduše není přítomen. Samozřejmě můžeme mít stále velmi dobré snímky, ale k jejich získání je zapotřebí zdrojů duševní interakce.

Přítomnost "téměř fyzické" energie, která je k dispozici v prostředí, je tak důvodem velké koncentrace mimofyzických vědomí (aniž bychom se zde zabývali dalšími potřebami, které se liší podle úrovně vědomí); k tomu nedochází pouze v blízkosti domu Dom Inácio de Loiola, ale na různých místech duchovní praxe, jako jsou kostely, chrámy, pránické léčebné práce, Reiki atd. a také na místech, kde dochází k vylučování husté energie, jako jsou nemocnice, hřbitovy (také bez ohledu na vědomí těchto bytostí), jatka, lednice, vězení, katastrofy, veřejné pohromy atd.

Existuje však ještě jeden důvod, proč jsme schopni vyfotografovat koule na místech bez takových charakteristik. Koule jsou také vždy přitahovány telurickým magnetismem a energiemi různých typů, obvykle s vysokou frekvencí. Máme mnoho fotografických záznamů ultra-dimenzionálních bytostí (ať už v podobě koulí nebo jiných) na místech v přírodě, jako jsou vodopády, lesy, jeskyně a v blízkosti moře. Každé z těchto míst má zvláštní druh energie. Z toho můžeme usuzovat, že přítomnost ultra-dimenzionálních bytostí byla uskutečněna s úmyslem prostého pozorování, jakož i užívání si a/nebo sdílení energií, pocitů a emocí. Můžeme si to ověřit na tak častých fotografiích s koulemi na rodinných setkáních, kde se zdá, že měly jen pózovat pro fotografii, a přitom se účinně účastnit této příležitosti; na různých oslavách mezi přáteli, hudebních koncertech, uměleckých projevech vysoké úrovně nebo v jakémkoli prostředí, kde převládá emocionální faktor, ať už trvale, nebo při specifických příležitostech. Jako by energie pocitů a emocí, které se uvolňují při setkáních stejně smýšlejících lidí, které spojují pouta lásky, přátelství, solidarity nebo potěšení, vyjádřená také uměním nebo hudbou, byla pro tato vědomí něčím velmi příjemným.

Orbitální (kulovité) formy, které si představujeme a které nazýváme orby, jsou pouze tím, co můžeme vizuálně zachytit v naší dimenzionální rovině, malou částí projevů a působení různých duchovních vědomí na naší planetě, která mohou být odtud (z této koule/planety) nebo z jiných; mohou být lidská nebo nelidská, z této dimenze nebo z jiných, s pozitivními nebo negativními vlastnostmi, ale s nepopiratelnou individualitou a inteligencí. To, co nám dá představu o polaritě jejich vibrací (negativní nebo pozitivní), je právě kontext, ve kterém jsou pozorovány, nechají se nebo se nám je podaří vyfotografovat.

Jelikož se jedná o inteligentní vědomí, je samozřejmě možné, abychom s nimi komunikovali. A k tomu potřebujeme jen pevný mentální záměr, protože do všeho, do čeho vložíme svou pozornost, soustředíme své myšlenky a pocity, se dostaneme, přitáhneme a získáme. S těmito bytostmi by to nebylo jiné. Bezpochyby vědí, co si myslíme, co cítíme a jakou energii sdílíme. Tomu nelze uniknout, protože jsme energie a jsme ponořeni do energetického oceánu. Naladění na vše kolem nás je automatické a v rámci frekvence, do které se sami zařadíme; proces je velmi podobný tomu, když zapneme rádio, vybereme stanici a posloucháme svůj oblíbený hudební styl.

Omlouvám se za zjednodušený výklad, aniž bych podrobně vysvětloval některé pojmy, které by si vyžádaly mnoho řádků a i tak by pro lepší pochopení vyžadovaly předchozí studium ze strany čtenáře.

Shrnuto a podtrženo: chcete-li mít obrázky s tzv. koulemi, vyjadřujte pocity míru, lásky, radosti a vděčnosti, projevujte čisté zájmy a vědomý záměr navázat vztah s vyššími dimenzemi, přijímejte a chápejte, že život pulzuje v nekonečných formách a projevuje se mnoha způsoby.

                                              https://www.angelgail.com/john-of-god-brazil.html