Crystal bed John of God

Křišťálová (čakrová) postel

Křišťálová postel je zkonstruovaná za účelem léčení mentálního, duchovního a emočního těla. Používá střídavé barevné paprsky světla, které jsou vyzařovány pomocí sedmi velmi čistých, speciálně vybroušených křemenných krystalů. Tato postel byla sestrojena samotným léčitelem Božským Johnem (John of God), přesně podle instrukcí vyšších bytostí ze světla (jak říkají místní - entit). Jsou zde použity speciální brazilské křemenné krystaly, které řezány a broušeny v souladu s učením a metodami Marcela Vogela (1917-1991). Jsou to léčivé a meditační krystaly, které jsou řezány tak, aby maximalizovaly shromažďování, zesílení a přenos vesmírné životní energie. 

Křišťálovou postel si může pořídit každý z Vás. Pomohu při zakoupení, s pořízením kamenů, obrazů, hudby apod. Jedná se o originál křišťálové postele přímo z Casa dom Inacio de Loyola. Ke zprostředkování mám svolení od bytostí ze světla, i duchovních z Casa dom Inacio. Ke každé posteli dostanete i originální certifikát, s přesným návodem k jejímu používání....

Každý ze sedmi krystalů je zaměřen na jednu ze sedmi odpovídajících čaker a generuje barevnou a světelnou terapii za účelem vyčistit, zvýšit a vyvážit vibrace čaker.

John of God "Spirit Doctors / The Entities of Light" slíbil, že pomoc se dostane všem, kteří budou ležet pod těmito světelnými krystaly.
Na posteli budete ležet přibližně 50 minut za souběžného poslouchání uklidňující a relaxační hudby. 

Střídavá světla harmonizují frekvence ve  vašem energetickém těle, když ležíte se zavřenýma očima. Zatímco vaše energetické tělo dostává tuto externí pomoc, aby zůstalo v rovnováze, léčivé energie na vás velmi intenzivně pracují. 

Vogelovy krystaly

Pojmenovány podle vědce Marcela Vogela, který přišel na nejefektivnější způsob broušení krystalů tak, aby jejich síla dosáhla největšího potenciálu. Větší konec krystalu je označován za "ženský konec", který přitahuje energii. Ta je postupně zesilována a soustředěna do opačného bodu krystalu. Jak se energie dostane do menšího "mužského konce", tak je energie již zesílena do svého největšího potenciálu. Energie uložena vně krystalu má podobu připomínající laserový paprsek.

Podle Vogelova výzkumu počet stran přesně určuje frekvenci a vibrace daného krystalu. Čím víc stran, tím vyšší frekvence. Existuje hodně krystalů, které vypadají že jsou broušeny do tohoto stylu, ale nesmíme si je splést s pravými Vogelovými krystaly, které mají přísně vyhrazené parametry.

Krystalové postele Johna of God, obsahují 7 extrémně průzračných a důkladně broušených Vogelových krystalů. Každý krystal je vybrán a broušen tak, aby odpovídal frekvenci, která je požadována. Navíc jsou posvěceny entitami z Casa de Don Inácio v Brazílii. Když na takovéto posteli ležíte, tak jsou krystaly nad vámi seřazeny přesně v těch místech, kde se nachází 7 energetických center vašeho těla neboli vašich 7 čaker. Barevná světla, která odpovídají vibračním frekvencím čaker, vyzařují energii přes mocné krystaly do každé čakry vašeho těla. Pulzují ve specifických rytmech, aby pročistily, vybalancovaly a srovnaly vaši energii.


Jak se připravím na terapii

Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků, je nutné mít na sobě alespoň svršek z bílého oblečení. To proto, aby byla lépe vidět vaše energetická těla. Před samotnou terapií se uvolnit, vyčistit co nejvíce mysl od všech myšlenek, uvědomit si a poprosit jaký konkrétní problém chcete řešit, a pohodlně si lehnout na postel. Přes oči můžete dostat bílý hadřík, spustí se příjemná hudba a vy se snažíte úplně uvolnit, relaxovat, úplně vyčistit svojí mysl, případně i usnout. Světlo, krystaly, krásná hudba, aromaterapie a léčivé energie udělají zbytek. Během terapie můžete pociťovat a zažívat téměř cokoliv. Každý člověk je jiný a pociťuje terapii úplně jinak.


      Prohlédněte si krásné video s křišťálovou postelí

                                             Křišťálová postel v Hradci Králové

                                                                    Zástupné léčení na křišťálové posteli

Pokud se potřebný nemůže z nějakých důvodů dostavit na křišťálovou postel, je možné zaslat jeho nejdéle týden starou fotografii, se jménem a příjmením, datem narození a přesným místem současného pobytu. Fotografie se vloží do motlitebního trojúhelníku a bytosti ze světla mohou provádět svoji práci i, "v našem světě", na dálku. Toto musí být vždy samozřejmě se souhlasem léčeného.  Výjimka je v případě, že nelze získat jeho souhlas, protože třeba není momentálně při vědomí. Ideálně, aby si dotyčný, ještě v nějakou, pro něj vhodnou dobu,  lehl na lůžko a postupoval přesně podle instrukcí uvedených ZDE...


Cena terapie (cena se může lišit podle lokality, vybavení terapeutického centra, následných a doprovodných terapií,  konzultace, opakování  apod.) Obvyklá cena jedné terapie je okolo 1500,- Kč 

V Hradci Králové je cena vždy dohodou, se zřetelem k využití dalších služeb a terapií, nákupu zboží, finančních možnostech klienta, počet opakování terapie na KP apod..

Dlouho jsem přemýšlel, a s brazilskými duchovními řešil, jaká by měla být odměna za terapie na křišťálovém lůžku. Lůžek a terapeutů, kteří s křišťálovou postelí pracují na celém světě není mnoho.  Takže ani zkušeností ohledně stanovení odměny není mnoho...

"Náš život je v podstatě o tom, že vydáváme určitou energii a očekáváme, že se jen tak nerozplyne někde ve vesmíru, nýbrž že se k nám vrátí v podobě, o kterou usilujeme. Tato energie může mít samozřejmě různé formy. A i peníze a prostředky vynaložené na pořízení a provozování křišťálové postele jsou vlastně energie. Nemluvě o energii vynaložené samotným terapeutem při terapii a konzultacích. A i zde samozřejmě platí vesmírné zákony o zachování energie a její následné rovnováze. A těchto zákonů je potřeba se držet i pro stanovení této odměny za terapii na křišťálové posteli. Veškeré energie vynaložené na pořízení a provoz KP, zkušenosti a dovednosti terapeuta, jeho vzdělávání,  následná péče, konzultace apod., by měly být v rovnováze s energií přijatou za terapii" 

Pokud není po Vaší terapii plánovaná následující, můžete si pobyt v místnosti prodloužit.  Zameditovat si, udělat odpuštění nebo jen tak ležet a užívat si krásné energie, apod. V místnosti jsou díky desítkám kamenů velmi vysoké vibrace, které i Vám pomohou navibrovat se na vyšší frekvence.  Pokud chcete mít jistotu prodloužení pobytu, zarezervujte si jej dopředu.                                   

                                 Přečtěte si něco o křišťálových terapiiích a samotné křišťálové posteli (originál AJ)

                                                    Překlad do ČJ (kniha přeložená do českého jazyka)

                           Přečtěte si ZDE něco o bytostech a entitách ze světla, které na posteli léčí. (AJ)

                                                              Překlad knihy o bytostech ze světla v ČJ

         Seznam terapeutů , kteří dostali od entit ze světla souhlas provozovat a vlastnit křišťálovou postel ZDEDalší důležité informace k terapii, jejímu průběhu a podstatě léčby vám budou poskytnuty před samotnou terapií v sousední kanceláři a obchodě s alternativní medicínou FOXYLIFE, Nerudova u. 940/7, Hradec Králové


              Křišťálová postel se objednává, konzultuje a provozuje v Hradci Králové, Nerudova 940/7

              Obchod FOXYLIFE je hned zezadu Krajského ředitelství policie na Ulrichově náměstí

                                            https://perfectbalancetherapies.com/TorontoCrystalHealer.php