KŘIŠŤÁLOVÁ TERAPIE

Sekce 1 - Základy

Věda nám již dokázala, že všechny věci na tomto světě mají svojí energetickou stopu nebo vibrační potenciál. Geologické procesy, které se odehrávaly hluboko pod zemí před miliony lety, stvořily krystaly. Krystaly přijímaly při těchto procesech energii, která je nám stále dostupná. Každý krystal je tvořen protony, elektrony a neutrony které jsou ve stálém pohybu. Tímto pohybem vytvářejí energetická pole - frekvenci. Geologická struktura, tvar a barvy ovlivňují toto energetické pole. Protože vnitřní struktura a vibrační frekvence se nemění, krystaly jsou pro nás cenným nástrojem při zvyšování a balancování naší vlastní energetické frekvence na všech úrovních. Během let lidé zaznamenávali, že se v přítomnosti krystalů cítí dobře. Postupně zjistili, že jejich přítomnost přinášela různé benefity a chtěli toho využít.

Krystaly jsou celosvětově využívány pro: léčení, meditaci, spirituální růst jedince, práci s energiemi, protekci...

Stres, nemoc či zranění může způsobit pokles naší energetické úrovně nebo její blokaci. Proto používáme krystaly, abychom zvýšily naší vibrační frekvenci. Také je můžeme využít, pro léčení ostatních.

Berte to takhle, váš krystal je jako zesilovač nebo vysílač. Je to nástroj pro soustředění energie vašich myšlenek a úmyslů. Krystaly jsou nejefektivnější, když je naprogramujeme a naladíme pro naše vyšší účely. Nejsou zde žádné striktní pravidla pro používání krystalů, takže když jsi na pokraji nejistoty, tak vždy věř své intuici.

Sekce 2 - Vybírání krystalů

Často, když si vybíráme krystal, se stane, že vám nějaký padne do oka nebo zaujme vaši pozornost. Něčím vás přitahuje, jakoby na vás promlouval. Věřte nebo ne, ale doopravdy na vás promlouvat může, protože někdy si krystal vybíráte vy, ale častěji si krystal vybírá vás. A volají vás z určitého důvodu. Jestli se vaše mysl vrací k jednomu krystalu dokola a dokola, tak je nejvíce pravděpodobné, že si vás zvolil. Před tím, než začnete nakupovat, přemýšlejte, co s krystalem chcete dělat. Za jakým účelem si chcete krystal pořídit. Bude sloužit jako pomůcka při meditaci? Budete ho nosit? Budete ho používat při léčebných metodách? Tyto otázky jsou důležité pro nalezení toho správného krystalu pro vás. Budete totiž hledat krystal, který bude ideálně sehraný s vaší vibrací.

Nejprve se chcete zaměřit na specifickou touhu. Nejlépe na jednu, abyste omylem nerozptyloval energii mezi zbytečnosti. Máte před sebou selekci krystalů, ze kterých si máte vybrat. Postavte se před ně a soustřeďte se na váš záměr. Zeptejte se krystalu, aby se vám ukázal a dal vám najevo, že on je ten pravý. Poté se zhluboka nadechněte a otevřete své srdce. Pomalu natáhněte vaší nedominantní ruku nad krystaly. Pomalu ji posouvejte přes krystaly dokud neucítíte jemné zatahání (škubnutí) nebo vyzařující teplo. Zvedněte krystal a držte ho v rukou, choďte s ním po místnosti, sedněte si s ním. Prostě si zkuste udělat obrázek, jak se s ním cítíte. Všimněte si, jestli je mezi vámi a krystalem vibrační pouto (nějaká interakce). Můžete pociťovat teplo, šimravý pocit nebo naopak nepřirozeně studený pocit. Každý člověk může reagovat velmi rozdílně při držení stejného krystalu. Jsou totiž unikátní stejně jako lidé. Více se zaměřte na to, jak na vás krystal působí než na to jak vypadá. Krystal, co na oko nemusí vypadat dobře může zase v sobě ukrývat něco, co vy budete potřebovat. Jestli na vás promlouvá, důvěřujte své intuici a vezměte si ho domů.

Jestli máte krystal pro někoho jiného, zaměřte se na tu osobu a představujte si ji/ho ve své mysli. Poté můžete pokračovat v hledání.

Sekce 3 - Anatomie krystalu

Pokud jde o krystaly, tak je velmi dobré znát jejich strukturu. Tu si můžeme ukázat na jednoduchém grafu uvedeném níže.

Špička (point) - vrchol krystalu. Část krystalu, kde je nejsilnější proud energie. Sice víme, že krystal vysílá energii ze všech stran, ale v této části se energie sbíhá do jednoho bodu. Je tedy více soustředěná. Trsy krystalů mohou mít těchto vrcholů více.

Stěny (faces) - rovný uhlazený povrch, zkosený pod úhlem. Největší stěna je považována za přední stranu krystalu.

Kraje (edges) - všechny přechodné části mezi stěnami nebo stranami krystalu.

Strany (sides) - tělo krystalu. Krystal vysílá energii ze všech svých stran. Na určitých krystalech zde můžete vidět přírodní útvary, které vypadají jako starodávné značky nebo symboly.

Podstava, základna (base) - místo, které kdysi připojovalo krystal se zemí. Podstava krystalu je právě to místo, odkud zemská energie a vibrační frekvence byly vloženy do krystalu. Energie proudí krystalem ze základny, přes tělo krystalu a potom je směřována do špičky. Pokud chcete jeho léčící energii přesunout do vašeho těla, představte si ji, jak proudí ze špičky přímo k vám.

Neopracovaný nebo leštěný krystal?

Neopracovaný krystal, je výsledkem přirozeného formování kamene. Jeho molekulární struktura závisí na přírodních jevech, které se odehrávaly v dávné době. Energie uzamčena v kameni, se od této doby nezmění. Ale díky tomu, že se krystal formoval ve volné přírodě, jsou některé stěny hrubší a nerovnoměrně uspořádané. Kdežto když se kameny opracují a vypilují do přesnějších tvarů, tak se jejich vrozená energie může stát ještě více intenzivní a soustředěná. Opracované krystaly jsou leštěny do tvarů, které napodobují ty přírodní.

Jestli si vyberete neopracovaný nebo leštěný krystal je jen na vás. Jako vždy, důvěřujte své intuici.

Velikost

Na velikosti záleží, občas, ale větší neznamená vždy lepší. Krystaly mají aurické a energetické tělo, stejně jako lidé, a jejich energie sahá až za tělo samotného krystalu. Větší krystaly mohou být silnější než ty menší, ale záleží hlavně na tom, z čeho je krystal vyroben, vaše úmysly a kde jej budete používat. Dokonce i velmi malé krystaly mohou mít mimořádně velkou zásobu energie.

Mějte na vědomí, že ideální velikost krystalu závisí na tom, za jakým účelem ho chceme používat (pro lehkou přenosnost se používají menší krystaly apod.). Pokud samozřejmě chceme vyčistit velkou místnost, budeme potřebovat velký krystal. Obecně jsou větší krystaly efektivnější než menší.

Pokud krystal používáte pro meditaci, je dobré aby vám padl do ruky. Pokud ho budete používat k léčení, tak velikost, tvar a záměr jsou také velmi důležité.

Čísla a stěny

Myšlenka, že čísla mají spirituální a mystický význam byla ustanovena již za dávných dob. Věřím, že všechny věci ve vesmíru mají matematický kód (stopu), nebo určitou energii - včetně vašich krystalů. Níže můžete najít menší příručku, která vám ukáže význam krystalu na základě toho, kolik mají stran a hran.

Největší stěna krystalu je také dominantní stěna krystalu. Například při meditaci se doporučuje meditovat směrem k dominantní straně, ale to záleží čistě na vás.

Trojhranné "trojúhelníkové" krystaly

Tři hrany kolem stěny krystalu formují trojúhelník. Historicky se číslo 3 objevovalo v mnoha kulturách po celém světě. Toto číslo je spojováno s duchovnem a svatou trojicí, čímž se myslí spojení muže a ženy za účelem vytvořit 3. bytost. Je to číslo manifestace a stvoření. Dále může reprezentovat harmonii, moudrost, porozumění. Úzce souvisí s aktivací 3. oka. Tento trojstranný krystal je výborný jako meditační pomůcka, s jejíž pomocí otevřete portál do vašeho duchovního nitra.

Čtyřhranné "okénkové" krystaly

Poznávacím znakem těchto krystalů je malé čtyřhranné okénko, které se nachází ve spojnicích mezi stěnami a stranami. Tyto "okénka" jsou brány jako dodatečné stěny krystalu. Krystaly tohoto typu jsou velmi užitečné při sebepoznávání, k prolamování iluzí a k zjištění potřebných změn, které musíte ve vašem životě provést. Například když pociťujete závist nebo zlobu, můžete pomocí krystalu najít původ těchto pocitů, které jsou zakořeněné hluboko ve vás. Poté můžete najít nejlepší způsob, jak se těchto pocitů zbavit.

Představte si okénko krystalu, jako okno do vaší duše, co odráží, jako zrcadlo, vaše vnitřní já. Pokud krystal chcete použít na jinou osobu, tak budete odrážet nitro právě této vybrané osoby.

Abychom byli schopni pracovat s tím, co vám krystal odhalí, musíte se vědomě oprostit od svých myšlenek, zvyklostí a chování, které vám brání přijmout zodpovědnost k životu v pravdě.

Někdy se může stát, že okénka v krystalu netvoří pravidelný čtyřhranný útvar (kosočtverec), ale mohou být lehce nepravidelné. Těmto nepravidelným se říká "aktivační okénka". Aktivační okénka reprezentují stabilitu, řád a silné základy. Nepravidelné okénka můžou být buď nakloněna na pravou stranu od hlavní stěny (stimulování levé mozkové hemisféry), nebo nakloněna na levou stranu (stimulování pravé mozkové hemisféry)

Pětihranné "Isis krystaly"

Krystaly s 5 hranami kolem největší stěny nazýváme Isis krystaly. (Isis - Eset = egyptská bohyně přezdívaná božskou matkou, dárkyní života, nebeskou vládkyní světa...)

Tyto krystaly jsou známé pro vysílání jemné ženské energie a můžou vám pomoci se spojit s vaší ženskou stránkou (ať už jste žena, nebo muž). Dále vám mohou pomoci s emocionálními problémy. Dokáží také přinést zpět vaši energii z nějakého předmětu či osoby.

Abyste poslali tuto pečovatelskou a uzdravující energii nějaké osobě, namiřte vrchol krystalu směrem od vás a představte si bílé světlo procházet přes krystal. Následně si představte, jak bílé světlo obklopuje tuto osobu. Představte si, jak světlo omlazuje a oživuje jeho/její fyzickou a spirituální energii. Pokud chcete tuto techniku využít i na sobě, stačí aby vrchol krystalu mířil na vás a celý proces opakujte.

Šestihranné "zesilovací" krystaly

Krystaly křemene formují tyto šestihranné stěny přirozeně. Jednoduše jsou nazývány zesilovací krystaly. 6 hran reprezentuje našich 6 čaker od základní čakry až po 3. oko, a kde vrchol krystalu reprezentuje čakru korunní. Šestihranné krystaly dokáží zesílit naši energii, nebo nám pomůže se soustředit.

Při samoléčitelství namiřte vrchol krystalu od sebe (pro odebrání negativní energie) nebo namiřte k sobě (pro načerpání energie pozitivní).

Sedmihranné "usměrňovací" krystaly

Usměrňovací krystaly mají 7 hran kolem největší stěny a 3 hrany kolem protější stěny na zadní straně krystalu. Pro naše účely řekněme že číslo 7 reprezentuje mystično a hledání hlubší pravdy, a že číslo 3 znázorňuje aktivaci 3. oka. Kombinace těchto čísel v krystalu je mnohem silnější, než kdyby se čísla vyskytovala jednotlivě. Nemělo by být vůbec těžké odvodit, že usměrňovací krystaly slouží pro objevení moudrosti vašeho vyššího já a pro usnadnění spojení s vašimi průvodci a anděly. Často lidé používají tyto krystaly pro přijímání nebo odesílání informací do spirituálního světa.

Usměrňovací krystaly můžete použít, když se snažíte najít odpověď na vaše otázky. Dokáží pomoci i na první pohled neřešitelný problém. Doporučuji si dát jeden pod polštář a sledovat, jestli se vám nesnaží něco přes sny naznačit.

Můžeme najít hodně krystalů, které jsou speciálně broušeny do této podoby, ale to neznamená, že se nevyskytují i v přírodní podobě. John of God v Casa de Inácio v Brazílii speciálně nechává vybrat krystaly, které jsou broušeny do tohoto tvaru. Tyto krystaly jsou speciálně programovány, aby umožnily komunikaci s entitami a aby usnadnily práci s energií, která je pro toto místo jedinečná.

Osmihranné "uzemňovací" krystaly

Krystal z 8 hranami kolem největší stěny krystalu jsou nazývány uzemňovací krystaly. Jsou velmi vzácné jak přírodní, tak i ty broušené. Uzemňovací schopnosti těchto krystalů, se vypořádávají s praktickými problémy tak, že vás spojí se stabilní zemskou energií, která vás chrání před pocitem rozrušenosti (neboli vás drží pohromadě). Při meditaci, vám pomůže s formováním silného pouta s vyšším poznáním a přitom vás bude držet při zemi. S tímto poutem můžete využít vaše načerpané vědomosti v praktických situacích každodenního života.

Když máte problém se soustředit, cítíte se neochotný začít s něčím novým, nebo prostě bloudíte v kruzích, můžete se obrátit právě na tento krystal.

Tvary a konfigurace

Některé geometrické tvary byly považovány za posvátné. Jejich specifický význam se lišil z kultury na kulturu. Například pro starověké Řeky znázorňoval tvar kostky stabilitu a pevné základy, kdežto tvar koule symbolizoval jednotu a sjednocení.

Některé tvary používáme pro usměrňování energie (např. pyramidy) a jiné tvary nám zase dávají jemnější a více tlumenou energii (např. sféry). V následující sekci si ukážeme pár tvarů a konfigurací.

Mostové krystaly (Bridge crystals)

Mostové krystaly mají menší krystaly, které vystupují z jejich těla, nebo jsou do jejich těla zasazeny. Tyto krystaly, jak už název napovídá, mohou vytvářet mosty mezi světy, nebo s jejich pomocí můžete najít a blíže se spojit s vaším vnitřním já. Dále vám může pomoci se spojit s ostatními lidmi na nějaké hlubší úrovni. Jednoduše řečeno vám mohou pomoci se spojit prakticky se vším, na co si vzpomenete (anděly, průvodci...).

Je dokázáno, že mostové krystaly mají příznivé až léčivé účinky na lidi, kteří si v minulosti prošli traumatizujícím zážitkem. Dokáží odstranit překážku která blokuje spirituální rozvoj jedince. Tato překážka je úzce spojená s těmito traumatizujícími zážitky.

Mostové krystaly jsou nejlepší krystaly pro spirituální učitele, protože jsou výborné pro sdílení vědomostí.

Shluky krystalů

Za shluk krystalů se dá považovat skupina 3 a více krystalů se stejnou základnou. Jednotlivé krystaly mohou být zakončené jedním nebo více vrcholy. Energie generovaná ze shluku záleží na počtu a velikosti jednotlivých krystalů.

Dokáží detekovat negativní energii a zároveň ji přeměnit na energii pozitivní. V rámci tohoto procesu pak pozitivní energii zesílí a dále vysílá. Energetická aura, která obklopuje shluk je velmi silná a může naplnit celou místnost čirou energií.

Shluky mohou být naprogramovány na určitý efekt a poté ponechány na potřebném místě, na kterém budou pracovat. Nejvíce užitečné jsou právě na očišťování prostorů, místností, nebo dokonce i jiných krystalů. Dokáží velmi dobře uklidnit chaotické prostředí, takže se často umisťují do pracoven atd.

Krystaly s dvojitým koncem

Tyto krystaly mají vrchol na obou koncích. Krystalům v této formě proudí energie z obou konců současně.

Slouží jako integrátory vašeho ducha a hmoty. Mohou sloužit jako most mezi 2 energetickými body. Používají se také k prolomení starých zlozvyků a k odbourávání negativní energie. Někteří tvrdí, že tyto krystaly dokáží znovu otevřít zablokované části vašeho já. Umístění tohoto krystalu na čakru třetího oka může člověk zlepšit své telepatické schopnosti.

Léčitelé používaly tyto krystaly po staletí - jejich nápomocná energie putovala přes krystal směrem k léčiteli, aby zjistil přesně co pacient potřebuje, a poté energie putovala směrem k pacientovi, který dostal přesně to co potřeboval.

Co se týče nošení krystalu, tak se ujistěte, že krystal nosíte vertikálně jinak můžete konstantně pociťovat, jak vaše energie putuje pryč a energie ostatních zase směrem k vám.

Krystaly jako "vejce" (Egg shaped crystal)

"Vejce", jsou zaoblené krystaly bez rovné základny. Přirozeně, energie těchto krystalů je více rozptýlená, protože jim chybí vrchol, kde by se energie mohla soustředit. Ale pořád je jejich energie soustředěnější, než třeba u krystalových sfér.

Vejce je symbolem plodnosti, nových začátků a znovuzrození. V přírodě, se z oplozeného vajíčka po čase vylíhne živá bytost. Když toto převedeme do spirituálního významu, tak tyto krystaly můžeme vidět jako nositele plodné, pečovatelské a chránící energie, které nám pomáhají při realizování našich snů a tužeb. Všimněte si, že jeden z konců je "špičatější" než ten druhý. Ten špičatější se dá využít například na akupresuru. Když je držíte v rukou, stávají se z nich vynikající pomůcky proti stresu. Jsou užitečné taky při meditaci díky jejich snadnému uchopení.

Měl bych zmínit, že tento tvar se dá lehce vyrobit z jakéhokoliv materiálu, který je důležitý pro určování vlastností jednotlivých krystalů.

Elestiální krystaly

Elestiální krystaly mají přirozeně hodně konců i vrcholů. Krystaly v tomto shluku rostou přes sebe a do sebe ze všech stran. Díky těmto vlastnostem nejsou elestiální krystaly, jako normální krystaly. Vysílají zlehka energii, která pomáhá odstranit strach a blokády, pomáhá vyrovnat polaritu a mnohem víc. Poblíž tohoto krystalu se vám stabilizuje frekvence mozkových vln a tím zneutralizujete vaše zmatené myšlenky.

Při meditaci vám pomohou prozkoumat vaše jiné životy, porozumět karmické aktivitě, nebo vám pomohou prozkoumat vaše nitro.

Na některých krystalech tohoto typu můžete spatřit stopy často připomínající hieroglyfy. Jako by se v nich skrývaly zprávy s mystickým významem. Tyto elestiální krystaly se nazývají lemurské krystaly, protože měly údajně v sobě skrývat informace z dob Lemuriánů.

Generátory

Tyto krystaly mají 6 identických stěn s 6 stejnými stranami krystalu (strany krystalu nemusí být perfektně identické). Špička (vrchol) krystalu je jeho naprostý střed. Jejich perfektní geometrická stavba jim umožňuje velmi silně soustřeďovat energii. V přírodě se tato forma vyskytuje velmi vzácně.

Generují velmi silnou energii, proto se jim říká generátory. Generátory mají optimální tvar pro zesilování a vysílání energie nehledě na velikost krystalu. Všechny jsou opravdu silné, takže s nimi zacházejte s úctou.

Během skupinových setkání můžete generátor umístit doprostřed místnosti. Tím můžete propojit členy setkání a vytvořit jednotnou soustředivost.

Geody

Geody jsou kameny s dutinou uvnitř, která je plná krystalů. Plynové bubliny, ve vulkanicky vytvořené hornině, vytvořily dutiny ve kterých rostl krystalický materiál. Po uzavření dutina praskla a uvnitř se nacházely úžasně tvarované krystaly. Velikost, barva a formace krystalů uvnitř dělá každou geodu unikátní. Nejvíce rozšířené jsou geody s křemenem, ametystem, nebo kalcitem uvnitř.

Geody jsou úžasné jak pro nošení energie, tak i pro její zvětšovaní. Díky jejich přírodně zaoblenému tvaru s krystalickými útvary vevnitř a velkým počtem vrcholů, se jejich energie zesiluje, ale nerozptyluje.

Manifestační krystaly

Jsou to velmi vzácné a drahocenné krystaly s jedním nebo více menších krystalů vrostlých kompletně uvnitř jejich těla. Když máte jasno, jakou myšlenku či nápad si přejete manifestovat, tyto krystaly vám rozhodně pomohou. Takže pro jejich fungování je důležité promyslet vaše záměry a případně je přehodnotit.

Manifestační krystaly můžete použít také pro stimulování vaší kreativity, vyzdvihnutí vaší vizualizace, nebo dokonce se můžete podílet na planetárním léčení.

Výborný krystal pro práci ve skupinách, zvláště když je správně naprogramovaný.

Merkaby

Merkaba je hvězda vytvořená ze dvou čtyřstěnů, které jsou zapuštěny do sebe. Jednoduše řečeno, je to taková 3D Davidova hvězda. Meditovat s tímto typem krystalu vám pomáhá aktivovat zároveň levou i pravou mozkovou hemisféru. Tyto meditace pomohou vybalancovat duality - žena a muž, nebe a země, yin a yang. Používání krystalů tohoto tvaru vám pomůže posunout vaše vědomí do vyšších míst.

Pyramidy

Pyramidy můžeme nalézt po celém světě. Pyramida je geometrický útvar se čtvercovou základnou a 4 stejnými trojúhelníkovými stěnami, které jsou broušené použitím zlatého řezu.

Zlatý řez je číslo, se kterým se setkáváme při měření poměru vzdáleností v jednoduchých geometrických útvarech jako je např. pentagon, pentagram a dekadon.

V dávných dobách se pyramidy stavěly do těchto dokonalých tvarů, aby stejným poměrem "uctívaly" všechny světové strany. Ale toto není jediný důvod, proč byly stavěny právě do tohoto tvaru. Mnohé vědecké studie dokázaly, že se energie proudící v pyramidě mění z negativní na pozitivní energii. Je to dáno tím, jak proudí od základny nahoru. Harmonické vibrační pole, které obklopuje pyramidu, se soustřeďuje a zesiluje kolem vrcholu pyramidy.

Položením kusu papíru s vaším přáním pod tento krystal vám může pomoci s realizováním tohoto přání nebo myšlenky. Doporučuji také meditovat s pyramidou na vaší srdeční čakře, aby mohla pyramida absorbovat vaši negativní energii a přeměnit ji v pozitivní. Mohou být použity také pro nabíjení nebo dobíjení různých objektů.

Zaznamenávači (Record keepers) - velmi volně přeloženo

Tyto krystaly si na jedné nebo více stěn vytvořily perfektní trojúhelníkové obrazce. Tyto trojúhelníky nazýváme jako "zapisovače". Abyste tyto trojúhelníky mohli spatřit, podržte stěnu vašeho krystalu pod úhlem světla tak, aby se světlo odráželo od hladké plochy stěny. Zapisovači nejsou do krystalu vryty, jak si hodně lidí může na první pohled myslet, ale když po nich přejedeme prsty, zjistíme že jsou vlastně pod povrchem krystalu. Jsou lehce přehlédnutelné a někdy se stane, že se objeví jen tomu, koho si krystal vybere. Malé trojúhelníčky jsou totiž známé tím, že rádi mizí a objevují se. Zprvu budou trojúhelníky nevýrazné, však když s nimi začnete pracovat, tak budou lépe spatřitelné. Také se jich bude víc a víc objevovat.

Věří se, že Lemuriáni a Atlantiáni záměrně tyto krystaly programovali. Když jsou totiž se svým vlastníkem správně naladěni, mohou vám odkrýt tajemství a znalosti vesmíru. Tyto krystaly se objevují více a více v dnešní době. Je to hlavně proto, že dnešní lidé jsou vnímavější a více otevření přijímat znalosti a poznávat dosud nepoznané.

Jestli je ti souzeno, abys vlastnil a zažil tento druh krystalu, vesmír ti ho poskytne. Když se ti zjeví, tak si můžete být jisti, že skrývá důležité informace pro váš osobní rozvoj, nebo vám pomůže při pomoci druhým. Mějte na paměti, že tyto krystaly jsou velmi osobní. Pokud se vám poštěstí jeden vlastnit, tak radši nenechávejte ostatní s ním manipulovat.

Samoléčící krystaly (Self-Heald crystals)

Samoléčící krystaly poznáte podle "jizev", které se nacházejí ve vnitřní struktuře krystalu. V těchto místech byl krystal zlomen a poté na stejném místě dorostl nový kus krystalu. Znovu tvoříc jeden velký krystal. Nazýváme je samoléčící, protože se v minulosti sami vyléčily.

Tyto krystaly jsou výborným pomocníkem při léčbě posttraumatických stresů a dalších nepříjemností. Jsou vynikající pro léčbu jak vás, tak i ostatních. Vynikají v léčbě posttraumatických stresů a jiných problémů, které jsou spojené s minulostí.

Lebky

Lebka je jeden z nejsilnějších spirituálních symbolů našeho světa. Napříč historií symbolizovaly posmrtný život, změnu a transformaci, sílu a kuráž a také štěstí.

Během raných expedicí po Mexiku a jižní Americe, domorodý obyvatel přišel za jedním z archeologů a pověděl mu, že krystalové lebky, které našly, mají magické a léčivé schopnosti.

Krystalové lebky mají takové schopnosti, které dokáží probudit v člověku jeho vyšší vědomí. Při jejich držení lidé prožívají hlubší psychické propojení. Někteří cítí pozitivní energii, jak je naplňuje a jiní se zase cítí nepřirozeně nebo divně. Tyto pocity jsou však velmi individuální.

Krystalové lebky taky dokáží uchovat momenty, myšlenky a emoce, které chceme zachovat. Někteří lidé tvrdí, že tyto lebky slouží jako výborné pomůcky při léčení na jakékoliv úrovni. Nejvyššího potenciálu dosahují, když jsou používány pro váš spirituální rozvoj.

Nejznámější krystalové lebky jsou samozřejmě křišťálové lebky. Ty jsou výborné pro uzemnění přebytečné energie do země.

Sféry (koule)

Symbolicky, koule reprezentuje celek, ukončení, plnost a realizaci všech možností. Nemá žádný konec, ani začátek. V minulosti byly tyto krystaly používány pro věštění budoucnosti. Jsou známé pro vysílání jemné a utlumené energie, která je vyzařována rovnoměrně do všech stran. (Přesný typ energie závisí na tom, čím byla koule broušena). Tyto vlastnosti dělají ze sfér výborné pomocníky pro léčení, nebo také meditační pomůcky.

Umístění sféry k vašemu nočnímu stolku, do obývacího pokoje, nebo do pracovny vám může poskytnout právě tu energii, kterou v danou chvíli potřebujete.

Růženínová koule umístěna v ložnici, nebo dětském pokoji, může celou místnost naplnit láskyplnou energií. Koule z čirého křišťálu pročistí vaši místnost a naplní ji pozitivní energií. A koule z černého obsidiánu dokáže poskytnout ochranu pro všechny, kteří místnost obývají. Toto je jen několik málo příkladů toho, jak mohou být sféry užitečné.

Dvojčatění krystalů (Twin crystals)

Tyto krystaly mají dva vrcholy, které vyrostly z jedné základny. Oba vrcholy jsou na sebe rovnoběžné.

Krystaly tohoto typu jsou úžasné pro řešení problémů ve vztahu. Jsou však velmi osobní. To znamená, že jsou skvělými pomocníky při řešení vašich problémů, ale nejsou zas tak užiteční při řešení problémů druhých.

Vogelovy krystaly

Pojmenovány podle vědce Marcela Vogela, který přišel na nejefektivnější způsob broušení krystalů tak, aby jejich síla dosáhla největšího potenciálu. Větší konec krystalu je označován za "ženský konec", který přitahuje energii. Ta je postupně zesilována a soustředěna do opačného bodu krystalu. Jak se energie dostane do menšího "mužského konce", tak je energie již zesílena do svého největšího potenciálu. Energie uložena vně krystalu má podobu připomínající laserový paprsek.

Podle Vogelova výzkumu počet stran přesně určuje frekvenci a vibrace daného krystalu. Čím víc stran, tím vyšší frekvence. Existuje hodně krystalů, které vypadají že jsou broušeny do tohoto stylu, ale nesmíme si je splést s pravými Vogelovými krystaly, které mají přísně vyhrazené parametry.

Krystalové postele Johna of God, obsahují 7 extrémně průzračných a důkladně broušených Vogelových krystalů. Každý krystal je vybrán a broušen tak, aby odpovídal frekvenci, která je požadována. Navíc jsou posvěceny entitami z Casa de Don Inácio v Brazílii. Když na takovéto posteli ležíte, tak jsou krystaly nad vámi seřazeny přesně v těch místech, kde se nachází 7 energetických center vašeho těla neboli vašich 7 čaker. Barevná světla, která odpovídají vibračním frekvencím čaker, vyzařují energii přes mocné krystaly do každé čakry vašeho těla. Pulzují ve specifických rytmech, aby pročistily, vybalancovaly a srovnaly vaši energii.

Sekce 4 - Používání vašeho krystalu

Existují mnohé způsoby, jak efektivně používat vaše krystaly. Vaše specifické potřeby určí, jak budete chtít využít vaše krystaly. Např. když chcete vytvořit jemný a klidem naplněný prostor, tak stačí do prostoru umístit velkou křišťálovou sféru. Existuje mnoho dalších příkladů. Svoje krystaly můžete využívat k uklidnění nebo zpříjemnění prostředí kolem vás.

Při meditaci je dobré sledovat, kam směřuje špička krystalu. Směrem dolů nebo vaším směrem pomáhá přijímat, uzemňovat nebo uvolnit energii. Pokud špička směřuje směrem nahoru nebo směrem od vás je výborné pro předávání energie nebo posílání modliteb a žádostí. Meditace je další úžasný způsob, jak využít vaše krystaly.

Nošení šperků s krystaly je také jeden z diskrétních způsobů, jak pracovat s krystaly. Nošené krystaly nám pomáhají se zlepšením vitality nebo při boji s depresí. Platí tady také jedno pravidlo. Nikdy nenechte ostatní, aby se dotýkali vašich šperků s krystaly, natož pak krystalů samotných. Krystaly jsou na vás naladěny. Kdyby se jich nějaká osoba dotkla, způsobuje tím energetické rušení.

Můžete také nechat krystaly blízko vašeho těla, abyste prohloubili vaše pouto. Je skvělé vždy cestovat s vaším krystalem. Dávejte však velký pozor, aby krystaly nenarážely do ostatních věcí, které např. nosíte v kabelce. Krystaly by měly být přenášeny po jednom, v látce nebo ve váčku z kůže, aby se zabránilo odlamování kousků špičky nebo rohů.

Kde přesně krystal nosíte může být také důležité. Když máte krystal zavěšený na krku jako přívěšek, tak i délka řetízku rozhoduje o efektu, který na vás krystal bude mít. Když se nachází blízko krku, může vám pomoci s vašimi komunikačními dovednostmi a kreativitou. Když krystal visí ve výšce vašeho srdce, u srdcové čakry, může vám pomoci při vyjadřování lásky k sobě a druhým. Pro ochranu před negativními vlivy se doporučuje nosit černý obsidián ve výšce vašeho srdce.

Sekce 5 - Ladění vašeho krystalu

Je jedno jak často nebo jak moc krystal využíváte, jeho energetická síla a zesilovací schopnosti zůstanou navždy stejné. Tyto schopnosti totiž vycházejí z vnitřní stavby krystalu, která je neměnná. To znamená, že všechny krystaly zrozené ze země si navždy ponechají svoje příslušné zemské frekvence. Pojmy jako čištění, znovuobnovení a nabíjení vašeho krystalu znamenají prakticky to samé - navrácení vibrační frekvence vašeho krystalu do původního a přírodního stavu. Můžeme si to představit jako ladění klavíru. Metod na čištění krystalů existuje mnoho. Dávné zdroje popisují velmi detailní procesy, které nejsou ve finále vůbec potřeba. Stačí když budete naslouchat vaší intuici.

Cílem těchto ladění je vytvořit pohyb pomocí zvuku nebo nějaké akce, který rozvibruje vnitřek krystalu a navrátí frekvenci do původního perfektního stavu (ve zkratce řečeno). Tento proces rozvibrování se děje na mikroskopické úrovni, takže je nemožné ho pouhým okem pozorovat.

Jak často a kdy potřebují vaše krystaly naladit záleží na tom, jak často a jak intenzivně s nimi pracujete. Doporučuji krystaly naladit při těchto situacích:

 • Krystal je u vás nový
 • Na krystal sahali jiní lidé než vy
 • S krystalem bylo intenzivně pracováno
 • Krystal se ztupil
 • Krystal se samovolně láme
 • Krystal byl použit ve skupinovém sezení
 • A další...

Je velmi důležité čistit vaše krystaly, které pravidelně používáte. Nesmíte zapomínat na to, že krystal dokáže absorbovat energii z jeho okolí. Jak pro vás, tak i pro ostatní je potom lepší, když můžete pracovat s čerstvě nabitým a očištěným krystalem.

Teď si ukážeme pák skvělých metod, které můžete využít k ladění vašich krystalů. Berte na vědomí, že některé krystaly nemusí snášet vyšší teploty nebo sůl a jiné prostředky, které se při čištění používají. Dle typu krystalu uznejte co je vhodné.

Čištění (ladění) krystalu

 • Použití vlastního účelu

Jeden z nejsilnějších způsobů, jak naladit krystal je použitím vašeho dechu a účelu, který jste pro krystal určili.

Postup: Myslete na to, jak očišťujete a odháníte špatnou energii a místo ní nabíjíte svůj krystal čistou a pozitivní energií. Pevně uchopte váš krystal, zhluboka se nadechněte a pořádně vydechněte na váš krystal. Přitom vydechujte slovo očistit (nebo čistý protože slovo "clean" má více překladů). Toto třikrát opakujte. Když skončíte, ucítíte příjemně čistý tok energie.

 • Použití slunečního svitu

Světlo je nezbytné pro život, takže čištění pomocí světla ze slunce je určitě příznivé pro vaše krystaly. Stačí krystal nechat pár hodin na slunci a teplá energie v něm rozpohybuje elektrony. Nenechávejte však krystal na slunci moc dlouho, protože dlouhé vystavení slunečnímu svitu může způsobit popraskání nebo jiné problémy.

Ametyst, kalcit, citrín, fluorit, růženín, záhněda, malachit, morion, tyrkys a další barevné kameny na slunci mohou vyblednout.

 • Použití měsíčního svitu

(Poznámka překladatelky - tuto metodu používám už nějakou dobu a velmi se mi osvědčila. Můžu ji jen doporučit.)

Další skvělý způsob jak naladit vaše krystaly je pomocí měsíčního svitu. Prostě a jednoduše je položte na parapet vašeho okna při měsíčním svitu a nechte měsíc udělat všechnu práci za vás. Nejlepší čas pro čištění přichází vždy v průběhu těchto událostí: úplněk, nov, letní a zimní slunovrat nebo jarní a podzimní rovnodennost. Měsíc je také velmi silný 3 dny před a 3 dny po těchto událostech.

 • Použití vody

Vaše krystaly také můžete naladit pomocí přírodně tekoucí vody např. v řekách, potocích, nebo mořích a oceánech.

Buďte opatrní při ponořování vašeho krystalu. Zabalte ho do nějaké síťky nebo sáčku ať ho proud neodnese. Pokud čistíte více jak 1 krystal, zabalte je individuálně. Nechceme aby do sebe narážely. Pokud však nemáte přírodní tok k dispozici, stačí je na pár minut držet nad studenou tekoucí vodou, která vyplaví veškerou negativní energii.

Můžete také použít svěcenou vodu. Zde vám ukážu, jaká slova použít pro zasvěcení vaší vody. (Pokud chcete můžete použít svá slova a účely, pokud se na to cítíte.)

Abyste mohli posvětit vaši vodu, musíte se plně spojit s vaším vyšším zdrojem (průvodci, andělé...). Přivítejte energii a dovolte jí, aby vámi přímo procházela. Představte si, jak vyzařuje z vašich rukou. Přiložte vaši dominantní ruku nad vodu a pociťujte jak pozitivní energie proudí přes vás do každé molekuly a atomu vody, která se před vámi nachází. Držte ruku nad vodou, zhluboka se nadechněte a poté vyslovte: těmito rukami, tímto srdcem a čistým božím svědomím, tato voda je nyní posvěcena. Tímto odstraňuji všechny nečistosti a přesouvám je navždy do světla. Mír s vámi. (pozn. V originále je použito slovo "peace", což se překládá jako mír, klid atd. Použití tohoto slova v tomto kontextu však naznačuje něco jako "mír s vámi" nebo "mír všem". Ještě by se dalo použít "Amen" ale to zní až moc nábožensky a nevystihuje to význam perfektně.)

Originál: With these hands, with this heart and the pure intention of God, this water is now blessed, removing and transmuting all impurities and returning them to the Light forever. Peace.

Nebo můžete použít kratší verzi: Miluji tě, vodo. Děkuji ti, vodo. Respektuji tě, vodo.

Originál: I love you, water. I thank you, water. I respect you, water.

Je jedno jakou variantu si vyberete, ale každá by se měla nad vodou 3x opakovat. Také musíme mít na paměti, že existuje mnoho krystalů, které se nesmějí pokládat do vody. Prosím, zjistěte si předem jestli krystal opravdu může být namočen ve vodě. Stejné je to i s teplotními rozdíly. Pokud je váš krystal zahřátý a voda opravdu studená, krystal by mohl prasknout.

 • Použití soli

Sůl byla používána napříč historií jako léčivo, pomůcka při rituálech a při vysušování organické hmoty (např. masa). Je nezbytná pro lidské přežití. Přestože je tak nenahraditelná, tak není vždy pro ladění nejlepším prostředkem. Některé druhy krystalů mohou reagovat se slanou vodou a mohou být rozpuštěny. Pokud se vám zdá, že sůl je právě to co váš krystal potřebuje, ta je to jen na vás.

Do plastové nádoby nalijte vlažnou vodu s rozpuštěnou solí. Držte pevně krystal ve vodě a prudčímy pohyby s ním pohybujte ze strany na stranu. Po tomto procesu nezapomeňte krystal opláchnout neslanou vodou. Váš krystal je nyní naladěn. Ponechat krystal ležet ve slané vodě po delší dobu nedoporučuji.

Existuje další metoda, kde naplníte nádobu solí (klidně i himalájskou) a položíte na ni krystal. Takhle sůl absorbuje všechnu negativní energii. Sůl je však potřeba vyhodit a nikdy znovu nepoužít! Netřete solí o kameny a ani kameny do soli neponořujte. Krystaly můžete poškodit.

 • Použití kouře

Dokonce můžete svůj krystal očistit pomocí kouře. Na trhu je spoustu svazků bylinek, vonných tyčinek a dalších věcí, které při spalování vytvářejí kouř, kterým můžete naladit vaše krystaly. Stačí jen držet a pohybovat s krystalem nad tímto kouřem, nebo pomocí malých větráčků kouř hnát na krystal. Ale pozor, pokud budete kouř na krystaly přesměrovávat rukama. Všechna energie co máme v rukách bude předána krystalu, a né vždy to krystalu může prospět.

Toto je výborná metoda pro čištění více krystalů v jedné místnosti. Pamatujte, že tento kouř je dobrý pro vás i pro vaše krystaly.

 • Použití zvuku

Rezonace zvuků a jejich frekvence může krásně a rychle naladit vaše krystaly. Cílem tohoto rituálu je najít a vytvořit vibraci, která by uvnitř krystalu vytvořila malý pohyb. Tímto způsobem můžete naladit pokoj plný krystalů najednou.

Vibrace se dají vytvořit pomocí zvonků cinkajících nad nebo vedle krystalu, pomocí bubnujících bubnů nebo dokonce i za pomoci liturgických zpěvů.

Sekce 6: Programování vašeho krystalu

Krystaly jsou naše nástroje pro manipulaci s energií. Samozřejmě že budou fungovat, když je např. někam položíte. Ano, pročistí vám místnost, nebo vytvoří příjemné prostředí pro práci. Ale samotné krystaly vás nevyléčí, nepřinesou lásku, nebo nezvýší vaši obecnou prosperitu. Na to tady máme programování. Krystal tak můžeme dedikovat pro nějaký účel pomocí vašich úmyslů. Abyste toho dosáhly, musíte se zeptat o pomoc (vedení), ochranu a asistenci od vašich andělů, duchovních průvodců nebo jiných spirituálních zdrojů.

Držte krystal v jedné ruce a druhou ruku položte přes ni. Představte si energetické pouto mezi vámi a krystalem (např. Jako paprsek bílého světla). Rozhodněte se, za jakým účelem budete programovat tento krystal a poté řekněte nahlas: Tento krystal je teď zasvěcený (pro) ...........{váš účel}.

Originál: This crystal is now dedicated for........ {your purpose}

Účely mohou být různé např. pro hlubokou meditaci, božské spojení, léčení (obecně), léčení specifických nemocí, ochranu proti psychickému útoku, přinesení lásky do života, nebo cokoliv jiného, co si jen přejete. 

Nebo prostě můžete říct: Zasvěcuji tento krystal, aby vykonával všem nejvyšší dobro. Vždy proto bude použit jen v lásce a ve světle.

Originál: I dedicate this crystal to the highest good for all. I ask that it always be used in love and light.

Během tohoto procesu zachovejteplné vědomí o energetickém poli, které obklopuje vás a váš krystal. Držte krystal před svým 3. okem nebo před srdcovou čakrou a umožněte vašim účelům, aby proudily do krystalu. Setrvejte v tomto stavu dokud neucítíte, že je proces dokončen. Nakonec poděkujte vyššímu zdroji a vašemu krystalu. Poté jen relaxujte a nechte krystal pracovat.

Můžete také přeprogramovat již naprogramované krystaly. Stačí je jen naladit a opakovat stejné kroky, které jsou výše uvedeny.

Sekce 7 - Barvy

Čirý křemen

 • Obsahuje všechny barvy duhy
 • Výborný zesilovač a vysílač
 • Hodí se na balancování všech čaker

Červená

 • Barva 1. čakry (symbolizuje naši základnu, naše kořeny)
 • Při používání červených krystalů: zlepšení imunity, stimulování ducha a mysli
 • Planeta: Mars
 • Element: oheň
 • Podpora pocitu síly a kontroly
 • Nejlepší umístění: pracovna

Oranžová

 • Barva 2. čakry
 • Barva Slunce
 • Jemná, povzbuzující a vitalizující barva
 • Kombinuje fyzickou energii, mentální kreativitu a moudrost
 • Výborná pro lidi s nízkým sebevědomím
 • Stimuluje kreativitu, asertivitu, schopnost přizpůsobit se

Žlutá

 • Barva 3. čakry
 • Balancuje emoce a intelekt
 • Žluté krystaly pomáhají posílit nervy a stimulovat vaši vyšší mentalitu
 • Používány pro léčení psychického vyhoření

Zelená/Růžová

 • Primární barva 4. čakry - zelená
 • Sekundární barva 4. čakry - růžová

Zelená

 • Pro zlepšení emocionálního léčení, soucitu a lásky obecně
 • Reprezentuje vyrovnanost, balanc a harmonii
 • Barva spirituálního léčení, života a přírody
 • Dále také barva peněz, manifestace a blahobytu

Růžová

 • Je spojována s nesmrtelnou láskou
 • Uklidňující, utěšující a pomáhá nám relaxovat
 • Dále pomáhá se sebevědomím a pečováním
 • Pomáhá nám přijímat nové věci

Modrá

 • Barva 5. čakry (hrdelní, krční oblast)
 • Zaměřená na komunikaci a sebevyjadřování
 • Má uklidňující a konejšivý účinek na naše tělo
 • Podporuje mír a upřímnost
 • Dodává nám inspiraci
 • Pomáhá urovnat rozpoutané emoce

Indigo

 • Barva 6. čakry (čakry 3. oka)
 • Zlepšuje jak fyzickou tak spirituální vnímavost přes jasnovidectví, jasnoslyšení a jasnocítění
 • Indigo je považována za paprsek svatého ducha, symbolizujícího mystické pohraničí moudrosti a nejvyšší spirituální seberealizace
 • Barva komunikace s vnitřním já
 • Asistent při otevírání dveří do podvědomí
 • Stimuluje intuici

Nachová/Fialová

 • Barvy 7. čakry (barvy božského ducha)

Nachová (purpurová)

 • Pomůže posunout váš horizont božského porozumění

Fialová

 • Jemnější vibrace než nachová
 • Může vést k nejvyššímu uvědomění
 • Podporuje rozvoj inspirace a představivosti
 • Při meditaci vám pomůže se spojit s vaším vyšším já
 • Leonardo da Vinci tvrdil, že meditování s fialovými krystaly může vaši meditaci až 10x zesílit
 • Její jemná energie je výborná na rozptýlení negativní energie a nastolení harmonie

Bílá

 • Barva 8. čakry
 • Obsahuje všechny barvy spektra
 • Čisté bílé světlo nás spojí s božstvím. Při používání bílých krystalů můžeme otevřít vyšší čakry a přistoupit k tomuto posvátnému bílému světlu
 • Soustředěním bílého světla do naší aury pomáháme stimulovat naši božskou přirozenost (povahu)
 • Bílá znamená plnost a dokončení, čistotu a perfektní vyváženost
 • Má potenciál všech barev
 • Jak čiré tak bílé krystaly se považují za výjimečně mocné energizéry, které vyzařují pozitivní energii do našeho prostředí
 • Dokáže vyčistit a uzdravit vaši auru a odstranit negativitu z vašeho energetického pole

Hnědá

 • Silné spojení se zemní čakrou
 • Poskytuje očisťující a nezkaženou energii
 • Protektivní energie

Černá

 • Není barva, naopak jí všechny barvy chybí (černá barva = nedostatek všech barev)
 • Absorbuje negativní energii, kterou buď uzamkne (uvězní), nebo ji přemění na pozitivní energii
 • Černé krystaly dělají výborné detoxikátory